Nosaltres

 

Per parlar de nosaltres és necessari parlar de Jordi Casanovas, fundador de l’empresa i professional que va assentar les bases de la nostra proposta de valor i la nostra filosofia de treball.

Jordi Casanovas es forma com a enginyer tècnic industrial especialitzat en química de processos, en la EUETIT (UPC). En 1999 comença a treballar com a comercial de serveis de gestió i tractament de residus especials. Posteriorment és responsable de producció d’una empresa certificadora d’ampolles a pressió i, des de principis de 2006 fins a finals de 2014, exerceix la professió de tècnic comercial especialitzat en mobiliari de laboratori, representant a una companyia amb presència internacional. Aquí pren consciència de la importància de la planificació i gestió en el procés de creació de laboratoris i s’implica al llarg de nou anys a la planificació i desenvolupament de cadascun dels projectes que se li adjudiquen.
Adquireix coneixements específics dels condicionants i protocols de cada sector; estudia i investiga els diferents tipus de materials per brindar solucions eficaces a mitjà i llarg termini; aprofundeix sobre les diferents maneres de rendibilitzar l’espai i s’interessa activament per les tendències i novetats tecnològiques. El seu caràcter curiós i exigent ho porta a perfeccionar, valorar i estimar la seva professió fins al punt de voler fer més. «Puc donar molt més de mi i trobar una satisfacció major apostant per la meva pròpia manera de fer les coses. Sóc expert a planificar, implementar i optimitzar. Aquesta és la meva veritable vocació i en el que més aporto. No haig de dependre de la venda de marques concretes —es diu a si mateix —. Puc oferir-li al client just allò que necessita i no el que fabrico».
Parla amb Daniel Aranda, delineant i company de treball en aquesta última etapa professional de 9 anys. «Com a equip som part capital del producte i podem oferir més i millor que el que s’aquesta oferint avui dia en el sector. Som igual de meticulosos, treballem molt bé junts i, clarament, podem créixer si apostem per això. Fem un pas més». Daniel accepta el repte. I al desembre de 2014, Jordi pren la decisió de treure al mercat la seva pròpia empresa.
Acaba de dissenyar el pla de negoci al gener de 2015 i, al febrer del mateix any, amb el suport d’un soci inversor del seu entorn familiar, constitueix Team Lab Project S.L.
Inicien l’activitat amb els recursos materials mínims i imprescindibles. L’experiència acumulada, la confiança en el que fan i la seva implicació en cada projecte de seguida donen fruits i en pocs mesos aconsegueixen produir prou per adequar el local i les eines de treball a les seves exigències professionals i a les exigències del mercat.
Comencen a relacionar-se amb col·laboradors afins a la manera en la qual ells entenen la gestió de projectes i, amb base en els coneixements i filosofies que comparteixen, consoliden un Know How motivador per a cada nou membre de l’equip. L’afany de superació, la curiositat i l’eficiència individuals es converteixen en una realitat de vida compartida per tots. I junts segueixen avançant i generant resultats positius, a un ritme que ningú hagués previst aquell matí de 2014 en la qual tot el que tenien per començar —el més important, llavors, ara i sempre— era un equip humà compromès.
Avui TEAM LAB PROJECT SL és una empresa totalment consolidada, amb gestors de projecte propis en plantilla i una facturació estable. Compta amb la col·laboració dels proveïdors de productes i serveis més especialitzats del sector i la confiança de companyies referents al costat de les quals continua creixent i posicionant-se.

Team Lab Project

L’equip de Team Lab Project està format per

Jordi Casanovas

Jordi Casanovas

Director de Projectes

Jordi Casanovas Moix

Jordi Casanovas Moix

Soci

Daniel Aranda

Daniel Aranda

Lab Designer

Montse Fayos

Montse Fayos

Secretaria

Siscu Díaz

Siscu Díaz

Gestor de projectes

Josep Morante

Josep Morante

Gestor de projectes