Givaudan

Sant Celoni, España

Laboratori I+D Creacions y Sabors, Sant Celoni

Descripció:

Reforma per a la Implantació integral del nou laboratori d’I+D per a Creacions i Sabors.
m²: 220.
Any: (2020)
Realització de totes les partides necessàries per a la implantació del nou laboratori d’I+D, a Sant Celoni. A partir de l’estructura, ja construïda, s’han executat, segons projecte executiu (Lab Planning), tots i cadascun dels capítols que componen aquest laboratori:
– Retirada del mobiliari existent.
– Enderrocament i retirada de les divisions.
– Climatització, UTA i conductes.
– Gasos tècnics.
– Instal·lacions, elèctriques, sanejament,
– Divisions horitzontals i verticals.
– Mobiliari.
– Comunicacions.
– Protecció contra incendis.
– Obra civil, sòls, ajudes per a passos de conductes.
– Comunicació i integració dels diferents sistemes de control, amb els propis de l’edifici.

Serveis d’enginyeria per a l’obtenció d’un projecte executiu per a la reforma per a la integral del laboratori d’I+D Creacions i Sabors.
m²: 220.
Any: (2019)
Serveis d’enginyeria, Lab Planning per a l’obtenció d’un projecte executiu integral, amb l’objectiu de reformar la zona designada, actualitzar a les necessitats
actuals i futures, i optimitzar fluxos de treball, aquest projecte inclou:
– Climatització, UTA i conductes. Instal·lacions, elèctriques, sanejament, Divisions horitzontals i verticals. Mobiliari.
– Comunicacions.
– Protecció contra incendis.
– Obra civil, sòls, ajudes per a passos de conductes.
– Comunicació i integració dels diferents sistemes de control, amb els propis de l’edifici.