IMIM

Barcelona, Espanya

Laboratori d’us general edifici PRBB, Barcelona

Descripció:

Reconversió de despatxos en un laboratori d’ús general en espai de l’edifici PRBB per al IMIM.
m²: 200.
Any: (2022)
Execució i implantació del capítol de mobiliari de laboratori, consistent en el subministrament i muntatge de mobiliari, vitrines de gasos, cabines amb filtració, i armaris de seguretat, incorporant de manera atenta i reeixida, totes aquelles necessitats específiques, de flexibilitat, adaptació als equips de laboratori, ergonomia i seguretat, exigides per tot l’equip que va treballar el projecte, arquitectura, enginyeria i usuaris.
Inclou també la realització, execució, del capítol d’instal·lacions, que transcorren per l’interior del mobiliari, i la seva connexió amb les escomeses a l’espera en l’obra. Per a:
– Mobiliari de laboratori.
– Vitrines de Gasos.
– Cabines de seguretat amb filtració.
– Aire comprimit
– Buit
– Electricitat (SAI, Força, Generador)
– Dades
– Il·luminació integrada en mobiliari.