INDCRESA

Terrassa, Espanya

Laboratori general d’Indcresa, Terrassa

Descripció:

Implantació del nou laboratori general de la companyia.
m²: 125.
Any: (2022)
Realització de totes les partides necessàries per a la implantació del nou laboratori general de la companyia, en el nou edifici corporatiu. A partir de l’estructura, ja construïda, s’han executat, segons projecte executiu (Lab Planning), tots i cadascun dels capítols que componen aquest laboratori:
– Climatització, UTA i conductes.
– Instal·lacions, elèctriques, sanejament,
– Divisions horitzontals i verticals.
– Mobiliari.
– Comunicacions.
– Protecció contra incendis.
– Obra civil, sòls, ajudes per a passos de conductes.
– Comunicació i integració dels diferents sistemes de control, amb els
propis de l’edifici.

Serveis d’enginyeria per a l’obtenció d’un projecte executiu complet per al nou laboratori general.
m²: 125.
Any: (2021)
Serveis d’enginyeria, Lab Planning per al nou laboratori general a Terrassa, per a la redacció i planificació dels capítols:
– Climatització, UTA i conductes.
– Instal·lacions, elèctriques, sanejament,
– Divisions horitzontals i verticals.
– Mobiliari.
– Comunicacions.
– Protecció contra incendis.
– Obra civil, sòls, ajudes per a passos de conductes.
– Comunicació i integració dels diferents sistemes de control, amb els propis de l’edifici.