Griffith Foods

Projecte

Serveis de Lab Building per a la implantació d’un nou laboratori de Quality Control (103 m2) en la nova planta de producció de Valls. Integrant les partides de mobiliari, instal·lació de dades, electricitat, ventilació i lampisteria, des de preses existents a la sala.

Serveis de Lab Building per a la implantació d’un nou laboratori de PDI (105 m2) en la nova planta de producció de Valls. Integrant les partides de mobiliari, instal·lació de dades, electricitat, ventilació i lampisteria, des de preses existents a la sala.

Serveis de trasllat dels equips de laboratori existents, des de les instal·lacions antigues de Puigpelat als nous laboratoris de Valls.