Martiderm

Projecte

Serveis de Lab Building per a la implantació d’un nou laboratori de R+D (53 m2) a Cervelló (Barcelona).