Stat Dx

Projecte

Serveis de Lab Building per a l’adequació del laboratori de control. Integració del mobiliari, i instal·lacions elèctriques. A la torre R+I de les seves instal·lacions al Parc científic de Barcelona.

Serveis de Lab Building per a l’adequació del laboratori de Control de producció, en zona classificada ISO i GMP. integració del mobiliari, i instal·lacions elèctriques. A l’edifici Cluster II del parc científic de Barcelona.